Abonnementen bestaande leden

16-01-2017

Als vast lid is het u vast niet ontgaan dat uw abonnementsgeld nog niet is afgeschreven en u uw abonnementen nog niet heeft ontvangen.

Als vereniging hebben we bewust de abonnementen aan onze vaste leden nog niet verspreid omdat we langere tijd onzeker waren of we überhaupt de baan wel onder water zouden krijgen dit jaar. 

Baggerwerkzaamheden van de naastgelegen watergang zijn veel later dan gepland gestart en er is veel meer bagger dan aanvankelijk was bedacht op de baan terecht gekomen. 

We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan een oplossing welke is gekomen in de vorm van een wal in U-vorm rondom de ijsbaan, waardoor we meer water op de baan hebben kunnen pompen en 95% van de baan onder water is komen te staan. Na laatste handmatige bewerkingen met schep en waterpak in de blubber afgelopen zaterdag, kunnen we nu een mooi ondergelopen baan afleveren en worden met dit schrijven abonnementen alsnog uitgeschreven en tegelijkertijd of later het bedrag afgeschreven van uw rekening.


Of vorst echt doorzet komende dagen? We houden het bijna per uur in de gaten! Op deze website zult u ook geinformeerd worden. Ook kunt u ons uiteraard blijven contacten via het contactformulier.

Alvast dank voor uw begrip.

Lichtenvoordse IJsvereniging